Telefon
WhatsApp
İnstagram
Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı olan işletmeler kişi başı olmak üzere belirli sürelerde diğer sağlık personeli hizmeti almakla yükümlüdür. 

Diğer sağlık personelinin görevleri;

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

2) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak,

3) İşyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

4) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının devamlı olarak kontrolünü sağlamak,

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.