Telefon
WhatsApp
İnstagram
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı 

İş güvenliği uzmanının görevleri;

1) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler hakkında işverini bilgilendirmek,

2) İş güvenliği ile ilgili eğitim planı yapmak ve işe giriş eğitimlerini vermek,

3) Yıllık çalışma planı hazırlamak,

4) Risk değerlendirmesi yapmak,

5) Acil durum planı hazırlamak,

6) Çalışma ortamının gözetimini yapmak,

7) Gerekli birimlerle işbirliği içerisinde çalışmak,

 8) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konusunda işvereni bilgilendirmek,

 9) Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene öneriler sunmak,

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

  1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
    c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.