Telefon
WhatsApp
İnstagram
İSG Temel Eğitimler

İSG Temel Eğitimler

İSG Temel Eğitimler

Temel İSG eğitimi; standart olarak genel, sağlık ve teknik konular şeklinde 3 ana başlıktan ve 20 dersten oluşmuştur. Ancak katılımcının yapmış olduğu göreve/işe özel bu 3 başlığın dışında kalan faaliyetleri için diğer konular başlığında ilave eğitimler verilir. Eğitim başlıklarını oluşturan konular şunlardır:

Genel Konular: Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

Sağlık Konuları: Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.

Teknik Konular: Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma.