Telefon
WhatsApp
İnstagram
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işletmeler ve 50 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmeler tehlike sınıfına göre kişi başı olmak üzere İşyeri hekimi hizmeti almalıdır.

İşyeri hekiminin görev tanımı;

     1) İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik yapmak,

     2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularında işverene önerilerde bulunmak,

     3) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunu sağlanmak,

     4) Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yapmak,

     5) İş yerinde genel hijyen şartlarını denetlemek ve işverene önerilerde bulunmak,

     6) İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmak,

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri;

  1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.