Telefon
WhatsApp
İnstagram
Kurumsal

Kurumsal

Kurumsal

KURUMSAL

   SERA OSGB, etik davranış standartlarına bağlı kalarak hizmet verdiği kuruluşlara İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yetenekleri dahilinde mevzuata uygun şekilde sunmayı teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için optimum çabayı gösterir. Hizmet verdiği kuruluşların sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, tehlikelerin tespit edilmesi ve takibinin tutarlı bir şekilde sürdürülmesi, kuruluşlarda çalışanların geçirebileceği iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda yetkili kişi ve kurumlarla işbirliği içerisinde çalışır.

   SERA OSGB, tüm çalışanları için en üst düzeyde güvenli çalışma ortamı ve konforu sağlar ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir.

Kalite Politikamız;

Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuat ve standartlara uygun hizmet sunmak,

Müşterilerimizin isteklerine kulak vererek,  sağladığımız hizmetlerin kalitesini ve  KYS'nin etkinliğine sürekli iyileştirerek ve geliştirerek müşteri memnuniyetini sağlamak,

Yaratıcı ve proaktif yaklaşımımızla sonuç odaklı hizmet vermek,

Personelimizin sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak kaliteli hizmet bilinci ile ekip halinde çalışmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Dürüstlük ve Güvenilirlik

Sera OSGB çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık örneği olmayı hedefler. Dürüstlük, sadakat ve özveriyi vazgeçilmez ilkeleri olarak kabul eden firmalarımız, hedefleri için çalışırken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, toplumsal etik değerlere, uluslararası hukuk kurallarına ve doğal hayatın ve çevrenin korunması yönünde imzalanmış ulusal ve uluslararası sözleşmelere uygun hareket eder.

2. Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Sera OSGB, birlikte çalıştığı firmalara ait her türlü ticari, mali bilgi ve belge ile üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki bilgileri, “Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması” çerçevesinde değerlendirir ve çalışanlarına ve paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin korunmasına özen gösterir.

3. Etik Davranış

SERA OSGB, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine karşı dürüstlük, sadakat ve özveriyi vazgeçilmez ilkeleri olarak kabul eder.

 4. Sosyal Sorumluluk

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, toplumsal etik değerlere uluslararası hukuk kurallarına ve doğal hayatın ve çevrenin korunması yönünde imzalanmış ulusal ve uluslar arası sözleşmelere uygun hareket eder.