Telefon
WhatsApp
İnstagram
Yangın Eğitimi ve Tatbikat

Yangın Eğitimi ve Tatbikat

Yangın Eğitimi ve Tatbikat

Yangın Eğitimi ve Tatbikat

YANGIN EĞİTİMİ 

     Doğal afetlerde veya olaylarda yaşanacak olumsuzluklarda en tehlikeli müdahale şekli yetersiz bilgi ve yanlış müdahaledir. Yeterli bilgi ve beceri olmadan yapılan müdahaleler olayın büyümesine, can ve mal kayıplarına sebep olabilir.

Yangın en yaygın doğal afetler arasındadır. Nerede ne şekilde karşımıza çıkacağını bilemeyiz, yeri ve zamanı yoktur.  Yangın eğitimi, yangının nedenleri, yangının nasıl başladığı, yangına nasıl müdahale edileceği, yangından korunma yöntemleri gibi konularda katılımcılara bilgi sağlamak ve acil durumda doğru tepkileri verebilmelerini sağlamak amacıyla verilir. Yangın eğitimi verilirken, tecrübeli eğitmenlerimizin kontrolünde uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

    Eğitim sonunda, eğitimi alan kişinin başlamakta olan yangına ya da yayılmış olan yangına doğru malzeme ile doğru şekilde müdahale etmesi, yangının yayılmasının engellenmesi ve söndürülmesi konusunda bilinçli hareket edebilmesi hedeflemektedir.

Yangın Eğitiminin Yönetmelikteki Yeri;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, 11. ve 15. Maddesinde  görevlendirme ve bilgilendirme başlıkları ile kapsamları belirlemiştir.

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  1. a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  2. b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

 

MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak ekipler içinde yer alan söndürme ekibinin eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.       

 

Gerekli bilgi ve destek için Sera OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.