Telefon
WhatsApp
İnstagram
Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Verilme Amacı; 

    Yüksekte çalışma eğitimi, düşme sonrası yaralanma yaşanabilecek yükseklikte çalışanlara güveniliğini sağlamak ve oluşabilecek iş kazalarını önlemek amacıyla verilen eğitimdir.

   Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuattaki Yeri;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci ve 15.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi kapsamında açıklanır. Mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaları gerektiği açıklanır. Ayrıca 25786 sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile 28695 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik de yüksekte çalışma eğitiminin alınması gerektiğini açıklar. 

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir.

 Gerekli bilgi ve destek için Sera OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.